Cuvanje StidnihMjesta

Evo kako da navikavate djecu da čuvaju svoja stidna mjesta:

Islam se zalaže za uravnotežen razvoj covjeka kako bi se formirao u skladu sa svojom prirodom i nagonima sa kojima ga je Allah stvorio. Jedna od izrazitih karakteristika Islama je uravnoteženost bez pretjerivanja i zanemarivanja

Uzvišeni Allah je stvorio polni nagon u ljudskoj duši i ucinio ga nacinom opstanka svih živih bica medu kojima i covjeka. Allah, dž. š., je odredio i vremenski period kada dolazi do polnog nagona. U islamskom pravu ove godine se nazivaju godine zaduživanja, što znaci da dijete, ulaskom u ove godine, postaje odgovorno za svoje postupke i za njih snosi posljedice.

Da bi se polni nagon u djetetu razvijao mirno, bez vanjskih nadražaja koji ga podsticu na devijantno ponašanje, Islam o njemu vodi racuna i zahtijeva od njega odredene postupke kako bi u njemu vaspitao polni nagon i kako bi dijete ostalo uravnoteženo, cedno, neporocno i cisto.

Navešcemo neka pravila i norme koje je odredio Allahov Poslanik, a.s., u polnom vaspitanju djeteta koje bi roditelji trebali slijediti da bi sacuvali svoje dijete od polnog posrtanja, uticuci da njegova priroda ostane cista, cedna i neukaljana neznaboštvom.

Navikavanje djeteta na obaranje pogleda i cuvanje stidnih mjesta

Vid je prozor djeteta na vanjski svijet. Ono što njegove oci vide, to se izuzetno brzo urezuje u njegov mozak, dušu i pamcenje. Ako se navikne da obara pogled pred svim sramotnim mjestima, bilo u kuci ili van nje, imajuci uvijek u vidu da ga vidi Uzvišeni Allah, kako je to cinilo cestito dijete Abdullah et-Teseturi, koje je prije spavanja sa srca ponavljalo dovu:” Allah je moj svjedok. Allah me gleda…” To ce u njemu raspiriti slast imana, koga dijete nalazi u sebi.

Ponekad je dijete nemirno, ponekada zaboravi i strast nekada nadvlada i pocinje upucivati poglede prema djevojkama, odnosno mladicima sa strašcu i uživanjem. Šta je u tom slucaju cinio Allahov Poslanik, s.a.v.s? Buharija, Tirmizi i Ebu Davud prenose od Abdullaha ibn Abbasa slijedece: ” El-Fadl ibn Abbas je jahao iza Allahovog Poslanika, a.s. Jedna žena iz plemena Hasam je prišla Poslaniku, a.s., da ga nešto pita, pa je El Fadl poceo gledati u nju, a ona u njega. Allahov Poslanik, s.a.v.s., okrenuo je El Fadlovo lice na drugu stranu. ” (Ovo se desilo tokom obavljanja hadždža)

Dijete se mora naviknuti da obara svoj pogled i da ne gleda u stidna mjesta bilo gdje da se nalazi, kako ne bi požurivalo svoj polni nagon da neprirodno brzo sazrijeva, što bi samom njemu moglo prouzrokovati tjelesne, duševne, društvene, moralne štete i opasnosti.

Abdulhamid Kišk u jednoj od svojih hutbi naveo je rijeci jednog njemackog ucenjaka o važnosti odvracanja pogleda kao tvrdnju da je to jedini lijek kod polnog nagona. Taj ucenjak kaže: “Proucavao sam polove i lijekove koji im se preporucuju, i nisam našao uspješnijeg i zdravijeg lijeka od rijeci koje su objavljene u Kur’anu Muhamedu, a.s., u ajetu sure En-Nur, 30.

Što se tice pokrivanja stidnih mjesta, dijete se na to navikava pocetkom upucivanja na namaz, jer odjeca mora pokrivati njegova stidna mjesta, kako bi mu namaz bio pravilan još dok je mali. Na taj nacin ono se odgaja da voli prikrivanje stidnih mjesta, bilo da se radi o djecaku ili djevojcici.

Djecak oblaci ono što ce pokriti njegova stidna mjesta, a takoder i djevojcice, a uz to se i navikavaju i na pokrivanje (stavljanje hidžaba). Prvo se pocinje sa stavljanjem mahrame u namazu, i na taj nacin se dijete odgaja pravilno i kreposno, postojanog morala i cvrstog imana.

Remzija Huric | Saff br/str. 48