Ulazak URoditeljskuSobu

Odgojno načelo prema djeci od strane roditelja kada je u pitanju polni nagon:

Islam se zalaže za uravnotežen razvoj covjeka kako bi se formirao u skladu sa svojom prirodom i nagonima sa kojima ga je Allah stvorio. Jedna od izrazitih karakteristika Islama je uravnoteženost bez pretjerivanja i zanemarivanja

Uzvišeni Allah je stvorio polni nagon u ljudskoj duši i ucinio ga nacinom opstanka svih živih bica medu kojima i covjeka. Allah, dž. š., je odredio i vremenski period kada dolazi do polnog nagona. U islamskom pravu ove godine se nazivaju godine zaduživanja, što znaci da dijete, ulaskom u ove godine, postaje odgovorno za svoje postupke i za njih snosi posljedice.

Da bi se polni nagon u djetetu razvijao mirno, bez vanjskih nadražaja koji ga podsticu na devijantno ponašanje, Islam o njemu vodi racuna i zahtijeva od njega odredene postupke kako bi u njemu vaspitao polni nagon i kako bi dijete ostalo uravnoteženo, cedno, neporocno i cisto.

Navešcemo neka pravila i norme koje je odredio Allahov Poslanik, a.s., u polnom vaspitanju djeteta koje bi roditelji trebali slijediti da bi sacuvali svoje dijete od polnog posrtanja, uticuci da njegova priroda ostane cista, cedna i neukaljana neznaboštvom.

Prvo odgojno nacelo:

Traženje odobrenja prije ulaska u roditeljsku sobu. Dijete cesto zalazi u sve dijelove kuce. Stalno traženje dopuštenja za ulazak u roditeljsku sobu teško mu pada.

Kur’an odreduje djetetu nacin traženja dopuštenja za ulazak u roditeljsku sobu. Tako je dijete dužno da u tri osjetljiva vremenska perioda vašem i oni koji još nisu polno zreli: prije jutarnje molitve, kada u podne odložite odjecu svoju i poslije obavljanja nocne molitve. To su tri doba kada niste obuceni, a u drugo doba nije ni vama, a ni njima, grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise. A Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih; tako vam Allah objašnjava propise Svoje, a Allah sve zna i mudar je.” (Prijevod znacenja – En-Nur, 58-59.)

Kada se dijete približi godinama punoljetstva obavezno je da od roditelja traži dopuštenje za ulazak uvijek kada su vrata zatvorena, a roditelji borave u sobi.

Ovo je odgoj koji mnogi zanemaruju u svom porodicnom životu, potcjenjujuci njegove psihološke, nervne i moralne uticaje, misleci da pogledi djece ne dopiru do stidnih mjesta i da djeca na to ne obracaju pažnju prije punoljetstva. Medutim, psiholozi smatraju da upravo neki prizori koje djeca vide dok su mala, uticu na njih tokom cijelog života, a može se desiti da usljed toga obole od psiholoških i nervnih bolesti od kojih ih je teško izlijeciti.

Šta je uzrok nepridržavanja ovog propisa!? U pitanju je potcjenjivanje ovog propisa od strane roditelj. Poslanik Muhammed, a.s., traži od Enesa, r.a., da traži dozvolu za ulazak kako to prenosi Buharija u djelu El-adabul mufred. Enes prenosi: “Služio sam Poslanika, s.a.v.s., i ulazio sam bez traženja dozvole, pa sam mu jednom došao a on je rekao: “Ti si mi kao sin. Nakon tvog posljednjeg dolaska došla mi je naredba: “Nipošto ne ulazi bez dopuštenja.”

Iz ovoga proizilazi da su roditelji dužni svoje stidno mjesto uvijek pokrivati pred svojim djetetom, kako bi mu pomogli da svoj polni nagon usmjerava prirodnim putem.

Da Uzvišeni Allah da da svoju djecu odgajamo u skladu sa islamskim propisima.

AMIN!

Remzija Huric | Saff br/str. 48