Poklon ZaMajku

Za svaku priliku odaberi majci prikladan poklon!

1. Za svaku priliku odaberi majci prikladan poklon.

Poklon uruči sa zahvalnošću, sretan što ga prihvata.

Neke od prigoda su Bajram, ženidba ili udaja braće i sestara ili neki njihovi uspjesi, povratak sa putovanja, ozdravljenje i sl.

2. Otvoriti majci poseban račun u banci.

Na taj račun bi sva djeca mjesečno majci uplaćivala određen iznos, koji joj je dovoljan za njene potrebe, kako ne bi bila prinuđena da od njih traži.

Učiniti to čak i ako majka radi i ima svoje prihode, jer majka voli vidjeti da su djeca dobra prema njoj, makar joj ta sredstva i ne bila potrebna.

Autor: Sulejman Es-Suqayr – 150 načina dobročinstva prema majci
Obrada: www.mojaporodica.com