Poslusnost Prema Voljenoj Osobi

Evo kakav po islamu ima status ona osoba koja je previše poslušna svojoj voljenoj osobi, ili koja je previše ljubomorna:

Pretjerana poslušnost voljenoj osobi:

Ako voljena mrzi da on izjavi da je voli ili da je spominje, on zbog poslušnosti prema voljenoj biva na nju, čak i na samog sebe.

Njega veseli čak i ako ga voljena odbacuje ukoliko je uvjeren da je to njena volja.

Pjesnik veli:

”Obradovalo me je tvoje odbacivanje, kada sam saznao da je u tome sreća tvoja. Da te to ne raduje, ni mene radovalo ne bi i ni jedan dan se u tome nebi strpio”

Pokuđena je ljubomora ona koja čovjeka navede da u svemu bude pokoran voljenoj osobi.

Izvor: “Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi” – Ibn Kajjim El-Džewzijje

Priredio: Adnan E. Čolo