Zana Teljigovic

Nakon jednoipo mjesečne borbe za život, na neonatologiji na Ahiret je preselila Zana Teljigović (otac Dino i mama Melisa)

Jednomjesečna beba, ptica džennetska Zana Teljigović, preselila je na bolji svijet.

Da je Allah uvede u Džennet svoj među ptice rajske, a porodici sabur podari!

Amin!

Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo!