Prerano Odrasli

Šta učiniti kada naiđete na osobe koji kraj puta prodaju gljive, voće ili druge živežne namirnice. Obratite pažnju na sljedeće:

-Na Ostrožcu, tačnije na ostroj okuki prema Bihaću ovih dana možete vidjeti nekoliko djece kako prodaju gljive.

Oni su morali prerano odrasti. Malo smo istraživali ko su oni. Dolaze iz Bužima, tačnije iz njegovog sjeverozapadnog dijela.

Njihovi roditelji su nezaposleni i preživljavaju sakupljajući šumske plodove i prodaju ih pored ove prometnice.

Dok njihovi vršnjaci sad slobodno provode ljetne praznike pored nekog potoka, rijeke njih život ne mazi. Moraju zarađivati za život sa svojim roditeljima.

Ne, ne traže oni milostinju već samo žele pošteno zaraditi kao i mnogi. Svi koji prolaze ovim dijelom BiH primijetiće njihove umilne poglede. Ako vas slučajno put nanese u ovaj kraj zastanite malo, kupite nešto, pomozite im, jer oni su prerano odrasli: Zastani, kupi, pomozi!

Hvala u njihovo ime unaprijed.

njuskalo.net