Ovo mnoge žene ne znaju. Islamski stav i propis u vezi čišćenja i dotjerivanja stana uoči Ramazana i bajrama:

Ovo mnoge žene ne znaju. Islamski stav i propis u vezi čišćenja i dotjerivanja stana uoči Ramazana i bajrama:

Pogledajte VIDEO:

Odgovorio: Allamah Salih bin Fawzan al-Fawzan