Zašto muževi muslimani ne osjećaju užitak u brakovima i odnosu sa svojim suprugama?

Zašto se ljudi ne naslađuju sa svojim suprugama? Zašto nemaju taj užitak koji trebaju da imaju? Govorim o muslimanima. Znate zašto?

Zašto muževi muslimani ne osjećaju užitak u brakovima i odnosu sa svojim suprugama?

Zašto se ljudi ne naslađuju sa svojim suprugama? Zašto nemaju taj užitak koji trebaju da imaju? Govorim o muslimanima. Znate zašto?

Zato što gledaju haram, ne obaraju svoj pogled. Gledaš u haram, hoćeš haramom da se naslađuješ, pa ti onda Allah, subhanehu we te’ala, uskrati naslađivanje u halalu.

Eto ti sad haram pa naslađuj se, a nikad ti ne možeš obaviti svoju potrebu pogledima, pa ti Allah uskrati halal i onda u halalu ništa, mrtvo. Takav je princip.

To je sunnet kojeg je Uzvišeni Allah postavio na Zemlji i koji odradi suprotno tako će mu biti.

Dr.Safet Kuduzović