Želiš li zaslužiti vjenčani dar hurija?

 

I hurije će imati vjenčani dar. Svaki čovjek ga može zaslužiti još na ovome svijetu:

 

 

Želiš li zaslužiti vjenčani dar hurija?

 

Od h. Ebu Hurejre bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mehr hurijama je pregršt hurmi i komad hljeba.” (Ovu predaju bilježi i Sa ‘lehi.) ¹

 

 

Kažu da je mehr hurija boravak u džamijama. To Sa'lebi bilježi od h. Enesa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Boravak (čišćenje i metenje džamija) u džamijama je mehr hurija.” ²

Od Ebu Kursafe bilježi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Iznošenje prljavštine iz džamija je mehr hurijama.”“ ³

 

 

Od Sabita se bilježi da je rekao: “Moj je otac bio od onih ljudi koji su veliki dio noći provodili u ibadetu. On mi je pričao: ‘Jednom sam usnio neku ženu koja nije bila nalik ostalim ženama, pa sam je pitao: ‘Ko si ti?’ Ona mi reče: ‘Hurija, Allahova robinja.’ Pitao sam je: ‘Udaj se za mene?’ Ona reče: ‘Zaruči me kod mog Gospodara i isplati mehr za mene.’ A šta je tvoj  mehr. Ona odgovori: ‘Mnogi noćni namaz.'”

 

  1. Ebu Hurejre kaže: “Neko od vas oženit će neku ženu i za nju dati puno imetka, a zanemarit će huriju koju može dobiti za pregršt hurmi, komad hljeba i malo odjeće.”

 

 

التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة – محمد بن أحمد القرطبي

Obrada: Almir Kusur, za portal www.mojaporodica.com

 

 

Fusnote:
¹ – Izmišljen, Ibn Dževzi, 3/353.
² – Izmišljen, Ibn Dževzi u Mevduat, 3/354.
³ – Slab, Hejsemi, 2/ 12.